Onscherpe Dagen

Onscherpe Dagen 2018-2019

serie van 7, digital C-prints op aluminium 113 x 76 cm

in oplage van 10 + 2 AP


De fotoserie Onscherpe dagen geeft een beeld van de binnenwereld van de geportretteerde. Niet het mooie, gelukkige of evenwichtige beeld dat mensen vaak willen overbrengen, maar juist de emoties die mensen minder snel tonen; wanhoop, twijfel en verdriet maar ook verstilling en contemplatie. Doordat de foto onscherp is, kan de toeschouwer zijn eigen gevoel projecteren op dat wat hij ziet. De serie van 7 resoneert met de dagen van de week en laat een tijdsverloop zien. Het is een reis van emoties met een eigen dramaturgie: de opbouw van de opeenvolgende beelden maakt een proces van lijden zichtbaar, met een soort verlossing of verlichting aan het einde. De serie is geïnspireerd op de schilderijen van Matthijs Maris (1839–1917) die vaagkorrelige, bijna abstracte voorstellingen van vaak vrouwen maakte.


 


Parool 28 maart 2019:”De eerste associatie is die met de foto’s van de Duitse fotograaf Michael Wolf. Hij maakte op Shimo-Kitazawa Station in Tokio foto’s van platgedrukte forensen achter bewasemd glas. Bijna anoniem. Zoals je ook deze ‘wazige’ foto met het woord anoniem zou kunnen karakteriseren. Het is een beeld van kunstenaar Roos van Geffen uit de serie Onscherpe dagen. Hiermee wil ze de binnenwereld van de geportretteerde tonen. (…) Van Geffen hing de levensgrote foto’s op ooghoogte, zodat het is alsof je in de spiegel kijkt. Door de onscherpte is identificatie met de geportretteerde onmogelijk en kan de kijker ‘zijn eigen gevoel projecteren op dat wat hij ziet’. Van Geffen liet zich overigens inspireren door de ‘vaagkorrelige’ doeken van schilder Matthijs Maris (1839-1917). ” Maarten Moll