Five Faces

Five Faces 2012


Video-installatie met vier zwart-wit video’s in loop zonder geluid, geprojecteerd op vier schermen van zwart projectiefolie, 240cm bij 900 cm in variabele opstellingen


Five Faces is een video-installatie, vier zwart-wit films in loop, zonder geluid, geprojecteerd op vier zwarte projectieschermen, hangend op ooghoogte.

De toeschouwer kan zich vrij tussen de schermen bewegen. Achtereenvolgens zijn vijf, drie, twee en één gezichten te zien. De gezichten kijken de toeschouwer recht aan en tonen samen steeds dezelfde herkenbare uitdrukkingen; ja-knikken, lachen, nee knikken, ademen. De bewegingen beginnen herkenbaar, evolueren naar uitersten en beginnen dan weer opnieuw.

Binnen alle herkenbare bewegingen ontstaan steeds nieuwe associaties.


Yes / Five Faces 3:48”

Smile / Five Faces 4:54”

No / Five Faces 3:52”

Breath / Five Faces 5:09”

Concept, choreografie en ontwerp: Roos van Geffen, performers: Nathalie Smoor, Fried Mertens, Jeannette van Steen, Thijs Bloothoofd en Anne van Balen, camera en montage: Magda Augusteijn, visualisaties: Lisanne Hakkers, fotos: Gert Jan van Rooij

Gooi- en Eemlander, Margriet van Seumeren: “In de bovenzaal van Corrosia! is de video- installatie ’Five faces’ te zien waarbij vijf hoofden ja knikken. Op een ander scherm wordt gelachen en nee geschud, terwijl op weer een ander scherm een vrouw hard ademt en dan stilvalt. Je hoort niets, je ziet alleen de beelden. De video- installatie maakt, wanneer je er de tijd voor neemt, diepe indruk.”

 

Moon Saris: Het prachtige werk, Five Faces (…) benam me de adem en gaf tegelijk lucht. Mooi, maar ook pijnlijk. Fijn, maar ook naar. Paradoxaal, precies waar ik van hou omdat niets ooit echt eenduidig is. Het sprak m’n hart aan, maar ook m’n hoofd. Iedere dag zou een portie van dit moeten bevatten, dan stond je jezelf nooit toe dingen en de mensen voor lief en vanzelfsprekend te nemen en stond je dagelijks even stil bij het wonder dat mens en leven, voelen en denken heet.

NRC Handelsblad: Ons non-verbale gedrag verenigt net zozeer als dat het verdeelt, lijkt Van Geffen te zeggen. Geen al te opzienbarend inzicht, maar daar is het in deze fysieke voorstelling ook minder om te doen. Ervaren is belangrijker dan begrijpen, en de ervaring hier is heftig: hoe de acteurs geluid uitstoten met behulp van hun hele lichaam, steeds sneller en luider, eerts naar het orgastische reikend, dan uitmondend in een reeks dierlijke kreten. De neighing er afstand van te nemen is groot, maar tegelijk voelt het dichtbij, herkenbaar, menselijk.