Lân fan taal

Lân fan taal

Lân fan Taal was een van de grootste projecten van Leeuwarden Culturele Hoofdstad en heeft in 2018 meer dan 1 miljoen bezoekers ontvangen. Lân fan taal geeft ruimte om het belang en de diversiteit van taal te leren kennen, ervaren en vooral voelen. Gedurende heel 2018 vierden we de taal met activiteiten, voorstellingen, kunstwerken, tentoonstellingen en ruimtelijke installaties in Leeuwarden en Friesland. Wij geloven dat het juist nu, in een tijd dat onze wereld steeds meertaliger en diverser wordt, noodzakelijk is om anders te kijken naar alles wat vertrouwd is.

Meertaligheid
Lân fan taal is een vrijstaat voor álle talen van de wereld, waarin alle talen gelijk zijn en taal grenzeloos is. Wij zien taal als meer dan de talen die je kunt spreken en schrijven. Zo vinden bijvoorbeeld gebarentaal, braille, lichaamstaal, maar ook dans, muziek en straattaal een plek in Lân fan taal!

Vanaf zomer 2016 werkzaam als bewaker van het concept en de artistieke en inhoudelijke lijn van Lân fan taal. Curator van de losse programma onderdelen: Curator Nieuw werk Tim Etchells  en van de videovoorstellingen op de Oldehovetoren met div. kunstenaars: Tsead Bruinja ism Herman van Veen en Jules van Hulst, Kinetophone ism Rodaan al Galidi, Antonia Rehnen e.a. Nynke Laverman ism Sytze Pruiksma en Douwe Dijkstra en vele anderen.

Najaar 2015-zomer 2016: Conceptontwikkeling en strategie van Lân fan taal, het  ontwikkelen van de inhoudelijke laag, het masterplan van Lân fan taal. Inhoudelijke en artistieke uitgangspunten formuleren voor de architectuur,de visuele identiteit, de verschillende exposities, en projecten, zodat er één coherent verhaal ontstaat.

I.s.m. Siart Smit, programmadirecteur Lân fan taal, Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 / Provincie Friesland

Lân fan taal

In 2018, als Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa is opent een nieuw land zijn grenzen: Lân fan taal.
We richten letterlijk een land van taal op, in het centrum van Leeuwarden, met een eigen gebied, afgebakend, met een eigen manifest waar de regels en wetten van het land in staan. Lân fan taal is een vrijstaat van talen en biedt een (open) podium aan de onstoffelijke kwaliteit van taal.
In Lân fan taal ligt de nadruk op vrij: vrij van cynisme, vrij om te creëren, vrij om op een andere manier te communiceren, vrij van taalpurisme en van bureaucratische regeltjes. Wij willen openheid binnen de gegeven orde creëren en ongeregelde orde bevorderen
Alle talen bestaan naast elkaar, er is geen hiërarchie, het publiek doet mee en communiceren is verplicht, maar stil zijn mag ook.

Iedereen kan taalprojecten initiëren of bijdragen aan bestaande ideeën. Naast de plannen uit de directe omgeving worden gerenommeerde Friese en internationale kunstenaars, schrijvers, muzikanten, wetenschappers en denkers uitgenodigd om projecten te creëren die nieuwe vormen van communicatie onderzoeken, om een eigen taal maken of om vrij te spelen met taal. Dus bijvoorbeeld een smartlappenfestival naast een groots videokunstwerk van Tsead Bruinja ism Herman van Veen, het werk van de taalkunstenaar Tim Etchells naast een kindersongfestival in het Fries, videomappingvoorstellingen op de Oldehove toren en een wetenschappelijk congres naast een pleidooi over de persoonlijke betekenis van taal. De Friese taal en geschiedenis spelen hierbij natuurlijk een grote rol, maar wel binnen de context van een wereld die steeds meertaliger wordt.

Ontwerp gebouw Obe / Lân fan taal door Powerhouse

Interieur ontwerp & concept : Anika Ohlrich/Archetypisch ism Studio Louter

Foto’s werk Tim Etchells: Sanne van den Elzen